Cover voor Trendrapport Bakkerijsector 2022

Trendrapport Bakkerijsector 2022

Cijfers en trends

Op donderdag 27 januari 2022 is het Trendrapport Bakkerijsector gepubliceerd. Het rapport bundelt de belangrijke cijfers en trends in de bakkerijbranche.

Trendrapport basis voor toekomstbestendig beleid

Rondom de thema’s Algemeen, Mensen en Producten brengt het rapport de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de branche in kaart, op basis van cijfers en trends. Daarmee biedt het trendrapport een solide basis voor toekomstbestendig beleid, voor individuele ondernemers en de sector als geheel.

Het Trendrapport Bakkerijsector 2022 is tot stand gekomen via financiering van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en de gezamenlijke inspanning van 14 partijen uit de gehele bakkerijbranche.