Cover voor Trendrapport Bakkerijsector

Trendrapport Bakkerijsector

Cijfers en trends

  • In het Trendrapport Bakkerijsector vind je langjarige cijfers en trends van de bakkerijsector.
  • Het Trendrapport is sinds 2022 ook online te raadplegen.
  • In het voorjaar van 2023 is het Trendrapport geactualiseerd.

Trendrapport basis voor toekomstbestendig beleid

Het Trendrapport beschrijft sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de branche, voor de thema’s Algemeen, Mensen en Producten. Daarmee is het trendrapport een basis voor toekomstbestendig beleid, voor individuele ondernemers en de sector als geheel.

Het Trendrapport Bakkerijsector is tot stand gekomen via financiering van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de gezamenlijke inspanning van 14 partijen uit de gehele bakkerijbranche.