Cover voor Overgangsregeling vitaliteitsregeling niet meer van toepassing

Overgangsregeling vitaliteitsregeling niet meer van toepassing

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf ontvangt af en toe nog aanmeldingen voor de Overgangsregeling vitaliteitsregeling. Deze regeling is echter gestopt met de ingang van de huidige cao. Aanvragen voor het tijdvak 2022 worden daarom niet meer in behandeling genomen.

De overgangsregeling was van toepassing op werkgevers bij wie het vitaliteitsloon meer dan 10% van de totale loonsom bedroeg.

Meer weten over de vitaliteitsregeling? Lees dan:

Nieuws uit de branche