Cover voor Pilot Bedrijfsontwikkelplan concrete ondersteuning bij opleiden

Pilot Bedrijfsontwikkelplan concrete ondersteuning bij opleiden

Ervaringen van Bakkerij Faber en Bakkerij Smithuis met de pilot

“Leren doen wij eigenlijk iedere dag.” Dat concludeert Derkjan Marsman na deelname aan de pilot Bedrijfsontwikkelplan, aangeboden door de Stichting Bakkracht. “Een groot deel van de ontwikkeling van onze bakkerijmedewerkers vindt plaats door ‘learning by doing’. Toch is het heel waardevol om onder begeleiding van professionele adviseurs te bekijken waaraan intern behoefte bestaat op het gebied van leren en ontwikkelen.”

De pilot Bedrijfsontwikkelplan die Bakkracht in voorjaar 2022 startte, trok meteen de aandacht van hr-adviseur Derkjan Marsman. Hij werkt voor Bakkerij Smithuis (opent in nieuw venster) in Oldenzaal en Bakkerij Faber (opent in nieuw venster) in Hoogeveen. “Wij doen al veel aan de ontwikkeling van onze medewerkers aan de hand van ontwikkelgesprekken die we jaarlijks voeren. Toch waren we nieuwsgierig naar de concrete handvatten die we zouden kunnen krijgen om leren en ontwikkelen in alle lagen van ons bedrijf goed op de kaart te zetten. Bovendien vinden we het belangrijk om al onze medewerkers bij de toekomstvisie van het bedrijf te betrekken.”

Wat is een Bedrijfsontwikkelplan?

Een Bedrijfsontwikkelplan geeft aan waar een (bakkers)bedrijf in de komende jaren naartoe wil en welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn. Bovendien wordt helder hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen, aansluitend bij de ontwikkeldoelen van het bedrijf en de eigen behoeftes. “Het Bedrijfsontwikkelplan vormt een concrete ondersteuning bij het gericht opleiden van medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het zorgt er zodoende voor dat zowel het bedrijf als de medewerker goed op de toekomst zijn voorbereid”, zegt Elmer Schra. Hij is projectleider van het Bedrijfsontwikkelplan in opdracht van de Stichting Bakkracht en consultant bij WeCreate (opent in nieuw venster), een bureau dat organisaties helpt om grip te krijgen op verandering.

Pilot Bedrijfsontwikkelplan bestond uit drie sessies

Afgelopen zomer vond de eerste pilot plaats: drie incompanysessies voor veertien ambachtelijke en industriële bakkerijen, die allemaal hun eigen team deelnemers hebben samengesteld. “Wij hebben goed gekeken hoe we een afspiegeling van ons totale bedrijf konden maken”, vertelt Marsman. “Daarom zaten er operators, chauffeurs, teamleiders en leden van het managementteam aan tafel.” De bakkerijen waarvoor hij werkt, opereren als zelfstandige bv met hun eigen productielocatie, maar horen in zekere zin ook bij elkaar. “Bakkerij Faber bakt een dagvers broodassortiment, terwijl Bakkerij Smithuis meer specialiteiten bakt. De distributie van onze producten naar retail en foodservice wordt deels met eigen auto’s en chauffeurs ingevuld. Daarnaast maken we gebruik van externe vervoerders.”

Tijdens de eerste sessie bracht het team samen met de adviseur van WeCreate in kaart waar het bedrijf concreet mee aan de slag wenste te gaan en welke kennis, vaardigheden en functies nodig zijn om het gewenste doel te bereiken. Daarna werd in de tweede sessie geïnventariseerd waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen, aansluitend bij de gewenste ontwikkeldoelen van het bedrijf en hun eigen ambities. In de derde sessie zijn de uitkomsten van de eerste twee sessies aan elkaar gekoppeld om een actieplan op te stellen. Daarna volgde een schriftelijk en praktisch advies, onder andere over hoe het bedrijf met zijn medewerkers kan werken aan leren en ontwikkelen.

Het was een eyeopener om te constateren dat wij iedere dag leren en dat je niet per se een externe cursus hoeft te doen om jezelf te ontwikkelen.

hr-adviseur Derkjan Marsman

Learning by doing

Marsman prijst de manier waarop WeCreate de sessies heeft begeleid. “Wij hebben binnen onze bedrijven altijd een open sfeer en mensen mogen zeggen wat zij willen. Maar het werkte heel prettig om onder begeleiding van Elmer met elkaar in gesprek te gaan en ook de medewerkers die wat meer moeite hebben om hun mening te formuleren toch te stimuleren hun zegje te doen. Zo krijg je waardevolle informatie boven tafel en de dynamiek was heel plezierig.”

Tijdens de sessies ontdekten de teams van Bakkerij Faber en Bakkerij Smithuis dat zeventig procent van alle ontwikkeling bestaat uit ‘learning by doing’: iedere dag weer, gewoon op de werkvloer. “Ergens was het een eyeopener en ook wel een opsteker om te constateren dat wij iedere dag leren en dat je niet per se een externe cursus hoeft te doen om jezelf te ontwikkelen”, aldus Marsman. “Je laat bijvoorbeeld een collega ontdekken hoe hij een planning moet maken in Excel of leert een medewerker hoe hij een lijn moet aansturen: ook dát is leren en ontwikkelen.”

Medewerkers multi-inzetbaar maken

Een van de concrete uitkomsten van de pilot is voor Bakkerij Faber en Bakkerij Smithuis de wens om medewerkers multi-inzetbaar te maken. “Wij willen graag dat bijvoorbeeld onze werknemers in het team Mengerij beide broodlijnen in onze bakkerij kunnen bedienen. Dat maakt ons als bedrijf namelijk flexibeler, we kunnen daarmee beter inspelen op verzuim en het maakt het werk voor de medewerkers zelf aantrekkelijker, omdat ze kunnen rouleren.”

Andere aandachtspunten zijn professionalisering van de teamleiders en het verder aanleren van digitale vaardigheden, in alle lagen van het bedrijf. “Wij zijn een industriële bakkerij en de werkzaamheden verschuiven van bakker naar operator. Wij vinden het heel belangrijk dat onze mensen vakmensen zijn, die verstand hebben van brood bakken en weten wat zij aan het doen zijn. Tegelijkertijd moeten ze lijnen digitaal kunnen aansturen, dus het is goed om in kaart te brengen welke vaardigheden zij daarvoor nodig hebben. Onze chauffeurs vroegen daarnaast naar de mogelijkheden om elektrisch te gaan rijden. Ook daar gaan wij ons verder in verdiepen.”

Stap voor stap doorvoeren

Na afloop van hun deelname aan het Bedrijfsontwikkelplan constateert Marsman dat de beide bakkerijen al op de goede weg zijn. “Wat we meenemen uit de pilot is dat we nóg inzichtelijker moeten maken wat wij aanbieden en welke loopbaanpaden er zijn voor onze medewerkers. En dat kan stap voor stap: veranderingen hoef je niet in één keer door te voeren. Ook hebben we gemerkt hoe waardevol het is om onze werknemers mee te nemen in onze plannen richting de toekomst. Zo kunnen we de ontwikkelbehoeftes van ons bedrijf én onze medewerkers beter bij elkaar brengen.”

Nieuwe mogelijkheden voor Bedrijfsontwikkelplan

Wil jij nog dit najaar of in 2023 aan de slag met het gericht opleiden van je medewerkers, zodat jullie als bedrijf én als team goed op de toekomst zijn voorbereid? Meld je dan aan voor het opstellen van een Bedrijfsontwikkelplan bij de stichting Bakkracht (Carla Zwierstra, 06 83 22 87 28 of info@bakkracht.nl).

Nieuws uit de branche