Cover voor Werkgevers ontvangen in augustus weer premienota’s van TKP

Werkgevers ontvangen in augustus weer premienota’s van TKP

Werkgevers hoeven tot en met mei 2023 (periode 6) geen premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf te betalen. Dit heet de premiepauze. TKP laat weten dat het in augustus weer premienota’s gaat versturen.

De premiepauze voor werkgevers is ter compensatie van de eenmalige uitkering die werknemers per juli 2022 volgens de cao ontvingen.

  • De laatste premienota die werkgevers hebben ontvangen, is die van periode 6-2022 bij 4-wekelijkse verloning, of de maand mei 2022 bij maandelijkse verloning.
  • Sinds periode 7 (juni) 2022 ontvangen werkgevers tijdelijk geen nota’s.

Eerstvolgende premienota

TKP berekent over juni 2023 en periode 7-2023 weer premie. TKP verzendt daarom de eerstvolgende premienota naar werkgevers:

  • bij maandelijkse verloning: op 11 augustus 2023, over de maand juni 2023
  • bij 4-wekelijkse verloning: op 29 augustus 2023, over periode 7-2023

Deze data zijn andere data dan TKP eerder heeft doorgegeven.

Meer informatie

Nieuws uit de branche