Privacyverklaring

Bij ons zijn jouw privégegevens echt privé

Je privégegevens zijn van jou. En daarom houden wij die ook echt privé. Voor onze dienstverlening vragen wij wel om je persoonsgegevens en leggen die vast. Dit hebben wij bijvoorbeeld nodig voor een subsidieaanvraag en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG, van kracht. Met deze wet wordt voor alle Europese landen beschreven hoe organisaties met privégegevens om moeten gaan. Natuurlijk zorgen ook wij ervoor dat wij aan deze wet voldoen.

Wil je meer weten over hoe wij met jouw privacy omgaan? Lees dan hieronder onze uitgebreide toelichting.

Rechtmatige redenen voor het vastleggen en inzetten van je gegevens

De AVG geeft aan wat rechtmatige redenen zijn waarmee wij jouw gegevens mogen vastleggen, verwerken en inzetten. Zo hebben wij bij subsidieaanvragen persoonsgegevens nodig voor de uitvoering en de verantwoording hiervan. Bij alle situaties waarbij wij je persoonsgegevens verwerken zorgen wij ervoor dat je hierover wordt geïnformeerd met de benodigde toestemming zoals beschreven in de AVG. Bovendien kunnen wij in specifieke situaties een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te gebruiken, zoals wanneer fraude wordt vermoed. Verder houden wij ook bij van welke persoonsgegevens je bij ons hebt aangegeven dat wij ze mogen vastleggen, inclusief voor welke doeleinden.

Wie toegang heeft tot je gegevens

Het delen met andere organisaties van jouw gegevens doen wij alleen wanneer dit echt nodig is voor een uitvoering van onze bedrijfsvoering en de subsidieregelingen. Als wij je gegevens delen met andere organisaties, dan hebben wij in afspraken met die organisaties vastgelegd dat zij alleen jouw gegevens mogen verwerken voor de beschreven situaties.

  • Hoe wij omgaan met onze cookies is beschreven in ons cookiestatement.
  • Wij verkopen je gegevens nooit aan derden.

Termijn voor het bewaren van je gegevens

Wij bewaren je gegevens voor een redelijke termijn die nodig is voor een correcte uitvoering en verantwoording van de subsidieregelingen. Mogelijk bewaren wij de informatie hierna nog anoniem voor interne analyses en rapportages.

In de praktijk betekent ons bewaarbeleid dat wij:

  • van de personen die gebruik hebben gemaakt van de subsidieregelingen van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, wij de gegevens opslaan voor een periode van 7 jaar;
  • de gegevens die wij nodig hebben in geval van calamiteiten (fraude) in afstemming met controlerende instanties langer worden bewaard.

Bezoeken van onze website

Wanneer je op onze website surft dan gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij jouw internetgedrag op onze website. Met deze informatie kunnen wij onze website continu verbeteren. Wil je meer weten over cookies of je instellingen aanpassen? Hierover is meer beschreven in ons cookiestatement.

Gebruiken van de chatbot Cao Assistent

Voor onze chatbot gebruiken wij technologie en diensten van Fastbot. Fastbot werkt daarvoor met Amazon Web Services (AWS), dat gevestigd is in de Europese Unie en voldoet aan de eisen van de AVG.  

Je rechten voor jouw privégegevens

In de AVG is beschreven welke rechten je hebt met betrekking tot jouw privégegevens. Wil je een kopie ontvangen van de privégegevens die wij van je hebben? Wil je jouw privégegevens laten verwijderen, aanpassen of het verwerken hiervan beperken? Je kunt je verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Vragen of klachten

Met vragen of klachten kun je contact opnemen met de secretaris van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf door een e-mail te sturen naar info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Verantwoordelijk voor jouw privégegevens

Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is verantwoordelijk voor jouw privégegevens in onze stichting.

Sociaal Fonds Bakkersbedrijf
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl