Cover voor RI&E industriële bakkerijen

RI&E industriële bakkerijen

Versie 1 juli 2020

De vakorganisaties FNV en CNV hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) een RI&E-instrument voor de industriële bakkerij opgesteld. Het RI&E-instrument is alleen bedoeld voor de industriële bakkerijen in Nederland. Zij kunnen de RI&E gratis gebruiken en een account aanvragen door te mailen naar info@veiligengezond.nl.

Ambachtelijke bakkerij

Het RI&E-instrument voor de industriële bakkerij is niet bedoeld voor ambachtelijke bakkerijen. De ambachtelijke bakkerijsector heeft geen erkende branche-RI&E. Je kunt eventueel de ‘oude’ RI&E als uitgangspunt gebruiken. Meer informatie daarover lees je op de RI&E-pagina van de NBOV.

Waarom een RI&E maken?

Het maken van de RI&E is wettelijk verplicht, en zorgt er ook voor dat je weet waar winst is te behalen als het gaat om bescherming van medewerkers. Ook maakt de RI&E de organisatie bewust van de risico’s en de beschermende maatregelen, en dat is weer belangrijk voor veilig en gezond werken. Door medewerkers en hun leidinggevende(n) actief hierbij te betrekken, werk je direct aan veiliger en gezonder gedrag.

Training en opleiding RI&E industriële bakkerij

Bij FoodBase kun je met korting de training RI&E volgen waarin je praktische handvatten krijgt voor de RI&E.