Cover voor ROBO

ROBO

Regio Overleg Bakkerij Onderwijs

Op ongeveer 20 ROC’s worden leerlingen opgeleid tot (banket)bakker, via de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Een groot deel van de opleiding vindt plaats in het bedrijfsleven. Daarom is het belangrijk dat er afstemming is tussen onderwijs en bedrijfsleven.

In de bakkerijbranche vindt deze afstemming plaats in de ROBO’s (Regio Overleg Bakkerij Onderwijs). Dit is een belangrijke impuls voor gestructureerde samenwerking tussen de betrokken partijen. In de ROBO zijn praktijkbegeleiders, docenten en adviseurs van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vertegenwoordigd. 

ROBO-nieuwsbrief

Twee keer per jaar verschijnt de ROBO-nieuwsbrief met uiteenlopende informatie op het gebied van onderwijs. Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Beleidscommissie Onderwijs van het Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf (NBOV, NVB, FNV en CNV Vakmensen) en SBB.

Abonneren op de ROBO-nieuwsbrief kan door te mailen naar info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.