Cover voor Sociaal Fonds – dga’s ontheven van premieheffing

Sociaal Fonds – dga’s ontheven van premieheffing

Dga’s zijn per 1 januari 2022 ontheven van premieheffing. Zij kunnen per die datum op persoonlijke titel geen aanspraak maken op gesubsidieerde activiteiten.

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf gebruikt hierbij de volgende definitie van dga:
Directeur-grootaandeelhouder van een nv of bv die niet verzekerd is voor de werknemersverzekering (code 17 loonheffing).

Meer hierover leest u op de pagina Dga’s ontheven van premieheffing.

Nieuws uit de branche