Werkblad Stofarme werkwijze bij afwegen

Maatregelenniveau

Organisatorisch/technisch

Beschrijving

Tijdens het afwegen van grondstoffen, vooral in grote hoeveelheden, kan stof vrijkomen door bijvoorbeeld scheppen.

Werkwijze

 • Weeg grondstoffen voorzichtig af met een schep.
 • Plaats de weegschaal op het werkblad. Zet de weegschaal niet op ooghoogte, omdat het stof dan direct ingeademd kan worden.
 • Sluit de voorraadbakken of containers na gebruik direct af met deksels.
 • Maak de schaal en werkplek direct na gebruik schoon, en minimaal aan het einde van elke werkdag.
 • Ruim gemorst product direct op.
 • Maak schoon met water of gebruik een stofzuiger.
 • Gebruik geen perslucht; dit is verboden. Voorkom gebruik van een stoffer.
 • Gebruik adembeschermingsmiddelen als de bestaande beheersmaatregelen onvoldoende zijn en als grote hoeveelheden zijn gemorst.
 • Voorkom dat medewerkers in (bijna) lege zakken moeten reiken om er grondstoffen uit te scheppen. Probeer stofvorming zoveel mogelijk te vermijden. Het kan zijn dat iemands eigen werkwijze hierbij een rol speelt. Maak medewerkers daarom bewust van de stofbelastende taken en informeer ze over de risico’s.

Aandachtspunten

 • Verminder het afwegen van grondstoffen door afgepaste hoeveelheden in te kopen.
 • Scheid het afwegen van grondstoffen uit zakgoed zoveel mogelijk van de overige werkzaamheden. Door deze werkzaamheden zoveel mogelijk te concentreren op één plek in één ruimte en deze uit te voeren met adequate voorzieningen, wordt voorkomen dat stof zich over de ruimte kan verspreiden.
 • Weeg grondstoffen bij voorkeur af in een weegcabine of op een werktafel met afzuiging.