Cover voor Aanvraag Subsidieregeling praktijkleren opengesteld

Aanvraag Subsidieregeling praktijkleren opengesteld

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 2 juni de aanvraagmogelijkheid voor de Subsidieregeling praktijkleren opengesteld. Deze regeling biedt werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden een tegemoetkoming in de kosten die zij maken voor de begeleiding van een leerling of student. Aanvragen moeten dit jaar bij RVO binnen zijn voor vrijdag 15 september 2023 om 17.00 uur.

In het kort

  • Werkgevers kunnen nu aanvragen indienen voor het studiejaar 2022-2023.
  • Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.
  • De subsidie is maximaal € 2700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
  • Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is in een bepaalde onderwijscategorie, verdeelt RVO het beschikbare budget evenredig over de ingediende aanvragen.
  • Werkgevers moeten voor de subsidie voldoen aan een aantal voorwaarden (opent in nieuw venster).

Meer informatie over de Subsidieregeling praktijkleren en de link naar de aanvraag vind je op de website van RVO (opent in nieuw venster).

Subsidieregeling praktijkleren in de komende jaren

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan om de regeling Praktijkleren na 2023 aansluitend met 5 jaar te verlengen en verwacht in het begin van het studiejaar 2023/2024 meer informatie te kunnen geven.

Uit recente stukken van de Tweede Kamer wordt duidelijk dat de komende tijd extra geld beschikbaar is voor (gedeeltelijke) compensatie van onder andere de stijging van het aantal bbl-studenten in het mbo: zo kan het subsidiebedrag per leerwerkplek zoveel mogelijk gelijk blijven, afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen.

Actueel nieuws over subsidies?

Nieuws uit de branche