Cover voor Tijdelijke premiestop Sociaal Fonds

Tijdelijke premiestop Sociaal Fonds

Werkgevers betalen iedere maand of iedere vier weken premie aan Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. In de cao is overeengekomen dat werknemers per juli 2022 een eenmalige uitkering krijgen. Ter compensatie hoeven werkgevers tijdelijk geen premie te betalen. Dat hebben de sociale partners besloten. Werkgevers ontvangen deze week een brief over de premiestop.

Verzending nota’s

  • De laatste premienota is die van periode 6-2022 bij 4-wekelijkse verloning, of de maand mei 2022 bij maandelijkse verloning.
  • Vanaf periode 7 (juni) 2022 ontvangen werkgevers tijdelijk geen nota’s.
  • De eerstvolgende nota ontvangen werkgevers volgend jaar, namelijk over periode 6 (mei) 2023.

Blijf loongegevens aanleveren via uniforme pensioenaangifte

Werkgevers moeten wel de loongegevens van hun medewerkers blijven aanleveren via de uniforme pensioenaangifte. Deze gegevens zijn namelijk onder andere nodig om subsidieverstrekkingen te beoordelen. Correcties over de periodes vóór periode 7 (juni) 2022 kunnen nog worden aangeleverd; na verwerking kunnen werkgevers hierover een correctienota ontvangen.

Vragen over de premiestop?

Werkgevers kunnen hun vragen telefonisch of per e-mail stellen aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf:

Vermeld bij de vraag het werkgeversnummer. Dit staat bovenaan de brief die werkgevers van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf ontvangen, bij ‘Ons kenmerk’.

Meer informatie

Nieuws uit de branche