Subsidies voor trainingen

Voor trainingen, workshops en opleidingen die aan de voorwaarden voldoen, kun je subsidie krijgen. In de bakkerijbranche subsidieert het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf specifieke trainingen, en is er de opleidingsvoucher. Ook zijn er de STAP-regeling en de tijdelijke regeling NL leert door.

Subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

 • Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf subsidieert verschillende trainingen voor de ambachtelijke en industriële bakkerij.
 • Om gebruik te maken van deze subsidie, moet de werkgever afdragen aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.
 • Bij de trainingen in het overzicht op deze website is vermeld wanneer een training, cursus of workshop wordt gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf.

Persoonlijke opleidingsvoucher

 • In 2018 hebben de cao-partijen een persoonlijke opleidingsvoucher aangeboden aan alle medewerkers die in dienst zijn van een (banket)bakkersbedrijf.
 • De voucher bedraagt € 200 bij een fulltimedienstverband. Parttimers ontvangen een evenredig gedeelte van dit bedrag.
 • De voucher kan worden gebruikt voor opleidingen, trainingen of cursussen waardoor medewerkers kunnen groeien in hun (toekomstig) werk binnen of buiten de bakkerij.

STAP-regeling en STAP-budget

 • De STAP-regeling heeft als doel om een leven lang leren te bevorderen.
 • De STAP-subsidie bedraagt € 1.000 per medewerker per jaar en is de vervanger van de scholingsaftrek inkomstenbelasting. Deze scholingsaftrek is vervallen per 1 januari 2022.
 • Het jaarlijkse STAP-budget geeft medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen en dit (deels) te financieren vanuit het STAP-budget. Voor bedrijven betekent dit dat de ontwikkeling van medewerkers niet geheel voor hun rekening hoeft te komen.
 • Medewerkers kunnen één keer per jaar een training volgen met gebruik van de STAP-regeling.
 • Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moeten trainingen erkend zijn en opgenomen zijn in het scholingsregister van DUO. Bij de trainingen in het overzicht op deze website is vermeld wanneer subsidie vanuit de STAP-regeling mogelijk is.

NL leert door

 • De tijdelijke subsidieregeling NL leert door draagt bij aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden en niet-werkenden.
 • NL leert door is voor iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • Bij de trainingen in het overzicht op deze website is vermeld of deze in aanmerking komt voor subsidie vanuit NL leert door.