Cover voor Assessorentraining voor niet-praktijkbegeleiders

Assessorentraining voor niet-praktijkbegeleiders

Duur
4 dagdelen
Locatie
Bij ROC's
Kosten
Volledig gesubsidieerd, alleen btw-factuur
Uitvoerder
FoodBase

Doel

Beoordelen van praktijkexamens vraagt niet alleen kennis van beoordelen, maar ook een objectieve blik, de juiste communicatie en goed gebruik van beoordelingsinstrumenten. In het belang van de deelnemers, de school en het bedrijfsleven is de borging van een objectieve beoordeling van praktijkexamens belangrijk. De assessorentraining voor niet-praktijkbegeleiders is hiervoor speciaal ontwikkeld.

Doelgroep

Ambachtelijke bakkers

Beschrijving

De training is een combinatie van 4 dagdelen training en een online leeromgeving met theorie, opdrachten, oefeningen, foto’s en filmpjes. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • bakkerij-onderwijs: opzet en niveaus
 • verwachtingen: wat kun je wel niet van leerlingen verwachten?
 • type leerlingen mbo
 • examensystematiek, examenvormen, inhoud
 • observeren
 • communicatie
 • instrumenten (servicedocument Examenwerk) om waarneming te noteren
 • gebruik documenten
 • formuleren en rapporteren
 • verschil tussen begeleiden en beoordelen
 • beoordelen
 • bewustwording
 • rollen tijdens afname praktijkexamens
 • evaluatie met deelnemer
 • praktische zaken

Subsidie

Deze training wordt volledig gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Na aftrek van de subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf ontvangt het bedrijf van de deelnemer alleen een btw-factuur van € 110,25.