Cover voor Leiderschapstraining

Leiderschapstraining

Duur
3 workshops, 3 coachinggesprekken, 3 intervisiesessies
Locatie
Leeuwarden
Kosten
€ 1.500
Uitvoerder
Friesland College en Bakery Sweets Center

Doel

Na dit trainingsprogramma heeft de leidinggevende meer inzicht in wat wendbaar vakmanschap betekent voor de organisatie en haar medewerkers. Er is inzicht verkregen in eigen leiderschapskwaliteiten en competenties en is bewustzijn gecreëerd van de invloed, die een leidinggevende heeft op medewerkers. Daarnaast zijn de gespreksvaardigheden effectief getraind waardoor deze kunnen worden ingezet in de dagelijkse praktijk van de leidinggevende. Zij hebben hun competenties en vaardigheden getraind om doelgerichte preventieve gesprekken te voeren, waarbij heldere werkafspraken worden gemaakt met behoud van een goede werkrelatie.

Doelgroep

Leidinggevenden en aankomend leidinggevenden in de bakkerij.

Beschrijving

  • 3 workshops van 6 uur: tijdens de workshops is het doel inzicht krijgen in wendbaar vakmanschap en persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Daarnaast krijgen de leidinggevenden praktische tools aangereikt om hun medewerkers te motiveren, enthousiasmeren en coachen. Daarnaast gaan we praktisch aan de slag met opdrachten en rollenspelen met acteur.
  • 3 coachinggesprekken van 1 uur: tijdens dit individuele gesprek met een coach maakt de leidinggevende de verdieping in zijn persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende (mogelijk deels online).
  • 3 intervisiesessies van 1,5 uur: 3 sessies met de 3 tot 5 leidinggevenden (mogelijk deels online).

Om het programma aan te laten sluiten bij vraag, wens en niveau van de leidinggevende krijgt iedere deelnemer een individuele intake. Op basis van deze intakes wordt het programma verder vormgegeven en op maat gemaakt.

De training zal bijdragen aan de motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling en daarmee duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Kosten

Deze training kost € 1.500,-.