Cover voor Fysieke belasting (industrie)

Fysieke belasting (industrie)

Duur
2-3 dagdelen
Locatie
Incompany
Kosten
Volledig gesubsidieerd, alleen btw-factuur
Uitvoerder
Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf

Doel

Vergroten van de bewustwording over fysieke belasting en motiveren tot gedragsverandering. Uiteindelijk doel is dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor gezond lichaamsgebruik.

Doelgroep

Winkelmedewerkers, productiemedewerkers, leidinggevenden.

Inhoud

In bakkerijen komt lichamelijk zwaar werk voor. Dagelijks tillen, duwen en trekken gaan in de loop van de tijd zwaar wegen. Dit kan leiden tot (rug)pijn en verzuim. Met de juiste technieken en maatregelen kan de fysieke belasting worden beperkt.

De training is gericht op alle medewerkers die betrokken zijn bij het productieproces en/of werken in de winkel, en hun leidinggevenden.

Er zijn vier trainingen:

 • De medewerker leert in de basistraining hoe het bewegingsapparaat werkt en krijgt informatie over fysieke belasting. Verder leer je hoe je je lichaam op een gezonde manier gebruikt. Er wordt geoefend met verschillende werkhoudingen en technieken. Na dit algemene deel gaat de trainer naar de werkplek om daar praktijksituaties te oefenen.
 • De training voor leidinggevenden bestaat uit twee dagdelen en start met de basistraining zoals hiervoor beschreven. In het tweede dagdeel wordt aandacht besteed aan het signaleren van onveilig lichaamsgebruik bij medewerkers en het aanleren van technieken om medewerkers te coachen en adequaat te handelen bij het signaleren van onveilig lichaamsgebruik.
 • In de vervolgtrainingen voor medewerkers en leidinggevenden wordt de kennis opgefrist en worden knelpunten behandeld.

Duur

 • Basistraining: 3 uur, waarvan 1 uur theorie en 2 uur praktijk
 • Leidinggevenden: 2 x 3 uur (basistraining en specifieke module leidinggevenden)
 • Vervolgtraining basis: 3 uur
 • Vervolg leidinggevenden: 3 uur

Subsidie

De training wordt onder de volgende voorwaarden volledig vergoed door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, het bedrijf ontvangt alleen een btw-factuur:

 • Er zijn minimaal 8 deelnemers per groep.
 • Deelnemers zijn werkzaam bij een werkgever die afdraagt aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Deelnemers kunnen ook uitzendkrachten of payrollmedewerkers zijn.
 • De trainer of het trainingsinstituut heeft voorafgaand aan de training deze aangemeld bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en is opgenomen in de lijst van goedgekeurde trainers. Voor de uitvoering hebben wij een lijst goedgekeurde trainers. Je kunt ook zelf een trainer aanmelden ter goedkeuring.
 • Eventuele meerkosten in verband met no-show of omdat je aanvullende afspraken hebt gemaakt met de trainer, brengt de aanbieder rechtstreeks bij je in rekening.