Cover voor Workshop RI&E incompany

Workshop RI&E incompany

Duur
1 dagdeel
Locatie
Incompany
Kosten
€ 1.460,- per groep, subsidie mogelijk
Uitvoerder
FoodBase

Doel

Bedrijven ondersteunen met de RI&E en het arbobeleid dat daaruit voortvloeit, gericht op daadwerkelijke verbeteringen op de werkplek en op veilig en gezond werken.

Inhoud

In 2020 is de branche-RI&E voor de industriële bakkerijbedrijven herzien. Dit instrument helpt bedrijven bij het in beeld brengen of arborisico’s voldoende beheerst zijn. Concreet wordt bekeken of de maatregelen die in de Arbocatalogus zijn afgesproken ook in praktijk gebracht zijn.

De incompany workshop is gericht op bedrijven waar meerdere personen betrokken zijn bij het invullen van de RI&E. Door deze workshop ontstaat inzicht in de keuzes die je kunt maken in de wijze waarop je de RI&E in het bedrijf organiseert. Gebruikers leren te werken met het systeem. Er wordt geoefend hoe je inhoudelijk invulling geeft aan een aantal thema’s in de RI&E van het bedrijf.

Subsidie

Deze workshop wordt gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf: de workshop kost € 1.460,- per groep, na aftrek van de subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is dit € 803,- per groep exclusief btw.