Cover voor Workshop RI&E

Workshop RI&E

Duur
1 dagdeel
Locatie
Open inschrijving
Kosten
€ 318, subsidie mogelijk
Uitvoerder
FoodBase

Doel

Bedrijven ondersteunen met de RI&E en het arbobeleid dat daaruit voortvloeit, gericht op daadwerkelijke verbeteringen op de werkplek en op veilig en gezond werken.

Inhoud

In 2020 is de branche-RI&E voor de industriële bakkerijbedrijven herzien. Dit instrument helpt bedrijven bij het in beeld brengen of arborisico’s voldoende beheerst zijn. Concreet wordt bekeken of de maatregelen die in de Arbocatalogus zijn afgesproken ook in praktijk gebracht zijn.

De workshop is een workshop op een middag of ochtend, in twee delen. Beginnende gebruikers nemen deel aan beide delen. Ervaren gebruikers kiezen zelf of ze beide delen volgen of pas bij het tweede deel aansluiten. Deelnemers zorgen zelf voor een laptop of tablet waarmee ze de RI&E kunnen invullen.

Minimaal 8 deelnemers, maximaal 10 deelnemers.

Subsidie

Deze workshop wordt gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf: de workshop kost € 318, na aftrek van de subsidie van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf is dit € 174,90 exclusief btw.