Cover voor Veelgestelde vragen over de eenmalige uitkering

Veelgestelde vragen over de eenmalige uitkering

Cao Bakkersbedrijf 1 juni 2021 tot 1 juni 2023

 • Ja, uitzendkrachten en flexmedewerkers die bij een bakkerij werken die premie afdraagt aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, hebben recht op de eenmalige uitkering per juli 2022. De bakkerij moet ervoor zorgen dat zij de eenmalige uitkering ontvangen. In de cao staat namelijk dat de werkgever moet controleren of het uitzendbureau het loon en de vergoedingen volgens de cao betaalt. Als dat niet zo is, dan is de werkgever hiervoor zelf aansprakelijk.

  Als het uitzendbureau de eenmalige uitkering dus niet betaalt, is de werkgever (de bakkerij) er zelf verantwoordelijk voor dat de uitzendkrachten of flexmedewerkers de eenmalige uitkering ontvangen.

  Deze regel geldt niet voor uitzendkrachten die vallen onder artikel 33 van de cao Uitzendkrachten. Dat is het geval als de uitzendkracht behoort tot de ‘allocatiegroep’. Dat zijn:

  • uitzendkrachten die door de overheid zijn aangewezen als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • uitzendkrachten die geen startkwalificatie hebben behaald en een opleiding gaan volgen die de uitzendonderneming aanbiedt en gericht is op het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op havo- of vwo-niveau of op minimaal mbo-niveau 2.

   

  Deze groep ontvangt de eenmalige uitkering niet.

 • Nee. Uitzendkrachten en flexmedewerkers die bij een bakkerij werken die premie afdraagt aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf hebben recht op de eenmalige uitkering per juli 2022, maar dit geldt niet voor uitzendkrachten die vallen onder artikel 33 van de cao Uitzendkrachten. Deze uitzendkrachten vallen onder de ‘allocatiegroep’. Dat zijn:

  • uitzendkrachten die door de overheid zijn aangewezen als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • uitzendkrachten die geen startkwalificatie hebben behaald en een opleiding gaan volgen die de uitzendonderneming aanbiedt en gericht is op het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op havo- of vwo-niveau of op minimaal mbo-niveau 2.

   

  Deze groep ontvangt de eenmalige uitkering niet.

 • Deze uitkering geldt voor alle medewerkers die een contract met een bakkerij hebben. De eenmalige uitkering van 300 euro wordt naar rato verrekend over het aantal uren en is een bruto-uitkering. Ook is er een naar rato verdeling voor de medewerkers die korter dan een jaar in dienst zijn. Voor oproepkrachten adviseren partijen om een referteperiode van 13 weken aan te houden.

 • Nee, deze tellen niet mee.

 • Als medewerkers een parttimecontract hebben met een vast aantal uren, dan telt dat aantal uren. Als mensen met een parttimecontract door het jaar heen gewijzigde contracten hebben of minder dan 12 maanden werkzaam zijn, dan dient het gemiddeld aantal uren over maximaal 12 maanden gehanteerd te worden.

 • Het is én het parttimepercentage, dus X/38 én in tijd als de medewerker korter dan een jaar in dienst is. Dus bijvoorbeeld 9 maanden in dienst van het jaar van 1 juli 2022 tot 1 juli 2022 is 9/12.

 • Dit is niet van toepassing. Het gaat om de uren in de arbeidsovereenkomst.

 • Dit dient berekend te worden op basis van het aantal uren dat in hun nieuwe arbeidsovereenkomst staat. Bijvoorbeeld: als de basis 38 uur is en de medewerker neemt voor 80% deel aan de vitaliteitsregeling, dan wordt de nieuwe werkweek 30,4 uur (30,4/38).

 • De eenmalige uitkering dient in dit geval per periode 8 uitbetaald te worden.

 • De premiestop geldt voor een jaar wordt per 1-6-2022 ingeregeld. De laatste premie wordt dan nog geheven over het salaris van mei. Op 3 augustus worden hiervoor de nota’s opgesteld, omdat dit altijd achteraf plaatsvindt. Voor de wekelijkse betaling gaat de stop per periode 7 in.

 • De eenmalige uitkering wordt zonder vakantietoeslag uitbetaald. De uitkering valt wel onder het begrip loon en er wordt dan ook vakantietoeslag over opgebouwd.