Cover voor Waarom is het stofbeheersingsplan belangrijk? Wat gebeurt er als ik niets onderneem?

Waarom is het stofbeheersingsplan belangrijk? Wat gebeurt er als ik niets onderneem?

Het stofbeheersingsplan is een leidraad bij preventie van stof, zodat elk bedrijf gericht passende maatregelen kan nemen, die afgestemd zijn op de eigen situatie. Met het stofbeheersingsplan kun je de verantwoordelijkheid voor een gezonde werkplek voor je medewerkers waarmaken. Het Handboek Stofbeheersing is hierbij een handig hulpmiddel. Als je niets doet, is het alternatief dat de overheid maatregelen voorschrijft. Overheidsmaatregelen zijn doorgaans minder flexibel en minder gericht op de situatie in je bedrijf.