Cover voor Wat zijn de beste maatregelen om grondstofallergie te voorkomen?

Wat zijn de beste maatregelen om grondstofallergie te voorkomen?

Door maatregelen te nemen kan grondstofallergie voorkomen worden. Voorkomen is beter dan genezen. Een reden voor werkgevers- en werknemersorganisaties in de bakkerijbranche en bakkerijgrondstoffenindustrie om samen grondstofallergie te bestrijden. Grondstofallergie is het beste te voorkomen door een combinatie van maatregelen. Kijk daarvoor in het Handboek Stofbeheersing of in de Toolbox Stofbeheersing.