Cover voor Veilig werken

Veilig werken

Door veilig te werken kun je veel risico’s voorkomen. Dat noemen we preventief werken. De grootste risico’s in de bakkerijbranche zijn bijvoorbeeld lichamelijke belasting, machineveiligheid, hitte, geluid en blootstelling aan stoffen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben verschillende instrumenten ontwikkeld om ondernemers en medewerkers te helpen bij preventief werken:

 • ATEX-handleiding: mogelijk explosiegevaar door meelstof voorkomen
  In iedere bakkerij is er mogelijk explosiegevaar door meelstof. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, zijn maatregelen nodig volgens de ATEX-richtlijn. Deze staan in de ATEX-handleiding.
 • Werken in de hitte: gezondheidsrisico’s voorkomen
  Bij sommige werkzaamheden in een bakkerij kan het erg warm zijn. Werken in te warme omstandigheden heeft gezondheidsrisico’s. Als buiten de temperatuur oploopt, wordt het binnen nog warmer. Lees Gezond werken als het te heet wordt in de bakkerij voor tips.
 • Training veiligheidsbewustzijn: omgaan met risico’s op de werkvloer
  Via Foodbase kunnen medewerkers de training Veiligheidsbewustzijn volgen, met korting van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Tijdens deze cursus wordt direct naar de praktijk gekeken. Risico’s op de werkvloer worden op een rijtje gezet, en er wordt nagedacht over oplossingen en voorkomen van risico’s.
 • Arbocatalogus voor industriële bakkerijen
  In de arbocatalogus voor industriële bakkerijen is meer informatie te vinden over risico’s in de bakkerijsector, bijvoorbeeld over wat er geregeld moet zijn en praktische tips om risico’s te verlagen. In deze arbocatalogus zijn ook afspraken gemaakt over trainingen voor gezond lichaamsgebruik.
 • RI&E industriële bakkerijen
  Het maken van de RI&E is wettelijk verplicht. De vakorganisaties FNV en CNV hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) een RI&E-instrument voor de industriële bakkerij opgesteld. Aan het gebruik van de RI&E zijn geen kosten verbonden.