Cover voor Vergoeding BPV aanvragen voor 1 oktober

Vergoeding BPV aanvragen voor 1 oktober

Vergoeding voor leerbedrijven

Leerbedrijven die de vergoeding van de Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming (BPV) over 2022 willen ontvangen, moeten die vergoeding uiterlijk vóór 1 oktober 2023 aanvragen.

Vergoeding voor bbl- en bol-leerlingen

Werkgevers die (aspirant) leerbedrijf zijn, hebben recht op een vergoeding per bbl- of bol-leerling die in hun bedrijf werkt of stageloopt. Deze werkgevers moeten hun aanvraag voor de vergoeding over 2022 vóór 1 oktober aanstaande indienen bij het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Aanvragen die te laat binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Vergoeding BPV aanvragen

Je kunt de BPV aanvragen met de formulieren op de pagina Bijdrageregeling Beroepspraktijkvorming. Op die pagina vind je ook alle informatie over de regeling. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, via 013 – 594 41 86 of info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Op de hoogte blijven?

Nieuws uit de branche