Cover voor Vakbondsverlof

Vakbondsverlof

Vergoeding verletkosten vakbondsverlof

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf vergoedt aan werkgevers de doorbetaling van het loon (verletkosten) van werknemers die aan bepaalde vergaderingen van hun vakbond deelnemen.

  • In de CAO Bakkersbedrijf staat dat werknemers die lid zijn van een vakbond, recht hebben op vrijaf met behoud van loon om deel te nemen aan vakbondsvergaderingen.
  • Hierbij gelden wel enkele voorwaarden. Deze staan in artikel 48 van de CAO Bakkersbedrijf.

Doorbetalen van het loon komt voor rekening van de werkgever. Als werkgever kun je daarvoor een vergoeding van € 150,- per dag aanvragen via onderstaand formulier.

Via het formulier moet je de originele brief van de vakbond van je werknemer meesturen. Dat is de brief waarin de vakbond vraagt om deze werknemer vrij te geven om bij een bepaalde vakbondsvergadering te kunnen zijn.