Werkblad Algemene hygiënemaatregelen

Maatregelenniveau

Organisatorisch/persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving

Goede hygiëne kan de blootstelling aan meelstof flink verminderen. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat meelstof op kleding ook een allergie kan veroorzaken. Gezinsleden van bakkers kunnen zo zelfs een allergie ontwikkelen, doordat medewerkers in hun werkkleding naar huis gaan.

Werkwijze

 • Werkkleding en privékleding moeten gescheiden bewaard worden.
 • Trek elke dag schone werkkleding aan. Bewaar werkkleding niet in de kledingkast.
 • Het is niet toegestaan om vuile werkkleding mee naar te huis nemen. Werkkleding wordt op het bedrijf gewassen.
 • Trek werkkleding uit als je de pauzeruimte binnengaat, als dat mogelijk is.
 • Gebruik nooit perslucht om werkkleding te reinigen. Gebruik hiervoor eventueel een stofzuiger.
 • Roken, eten en drinken is in de productieruimten niet toegestaan. Eten en drinken mag alleen in de kantine.
 • Was je handen na het beëindigen van werkzaamheden.
 • Was je handen voordat je de pauzeruimte binnengaat.
 • Was je handen na het afspoelen en uittrekken van handschoenen.

Aandachtspunten

 • Zorg dat medewerkers voldoende schone werkkleding hebben, inclusief reservesets.
 • Geef medewerkers voorlichting en instructie om ze bewust te maken van de risico’s van blootstelling aan allergenen en stimuleer ze om zo schoon mogelijk te werken.