Werkblad Mengkuipafzuiging

Maatregelenniveau

Bronmaatregel

Beschrijving

Afzuiging van mengkuipen beperkt piekblootstelling aan stof tijdens het mengen.

Afzuiging is op de kap gemonteerd.
Bij deze mengkuip is afzuiging achter de kap gemonteerd. De kap bestaat uit twee delen. Het voorste, witte deel wordt geopend om grondstoffen te kunnen storten.
Tijdens het storten wordt het stof weggezogen. De halve klep zorgt ervoor dat de stofwolk niet makkelijk kan ontsnappen. Dit systeem werkt met het storten vanuit een silo (met slurf) en met het storten van zakgoed.

Werkwijze

 • Controleer voordat de werkzaamheden beginnen altijd of de afzuiginstallatie is ingeschakeld.
 • Maak in overleg met de installateur een protocol voor het testen en het onderhoud van de installatie:
  • dagelijkse controle van buizen, luchtfilters en/of afvalzakken;
  • wekelijks testen van de onderdruk;
  • periodieke inspectie door een ventilatiedeskundige;
  • houd een inspectieverslag bij.

Aandachtspunten

 • Installeer afzuiging aan de achterzijde van het deksel van de mengkuip (zie afbeelding).
 • De afzuiginstallatie moet starten op het moment dat het kneden start en doorgaan tot er geen stofontwikkeling meer kan optreden en het meel dus is opgenomen in het deeg.
 • Houd leidingen kort en eenvoudig en vermijd lange stukken met sterk gebogen leidingen.
 • De benodigde luchtsnelheid in de mixer met gesloten klep is 1 tot 2,5 m/s.
 • Installeer een manometer of verklikker om het systeem te kunnen controleren.
 • Laat de installateur controleren of de afzuigsnelheid voldoende is en of de afzuiging voldoende lang ingeschakeld is. Dit kan bijvoorbeeld door realtime-stofmetingen bij de rand van de deegkuip uit te voeren.
 • De stoffilters moeten periodiek worden vervangen. Tips voor het stofarm verwisselen van stoffilters lees je in het Werkblad Stofarm verwisselen van stoffilters.
 • Leg werknemers uit hoe de apparatuur werkt en hoe filters vervangen moeten worden.
 • Het afzuigsysteem moet voldoen aan regelgeving met betrekking tot stofexplosie (ATEX).

Relatie met andere risico’s

Voor de afvoer van verontreinigde lucht moet rekening gehouden worden met milieunormen. Als je een milieuvergunning hebt, moet dit in de vergunning genoemd worden. Heb je geen milieuvergunning, raadpleeg dan de gemeente.

Effectiviteit

Bronafzuiging op mengkuip in combinatie met afzuiging op de silo is zeer effectief:

 • Reductie blootstelling meelstof bij deegmaker: ± 75%
 • Reductie blootstelling tarweallergenen bij deegmaker: ± 80%

Aanschafprijs

De aanschafprijs voor deze afzuiging is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal afzuigpunten en de inrichting van de bakkerij. Ter indicatie: een afzuiging voor een silotappunt en 2 kneders kan voor ongeveer € 12.000 worden geïnstalleerd.