Werkblad Ruimteventilatie

Maatregelenniveau

Technische maatregel

Beschrijving

Afzuiging aan de bron is de meest effectieve manier om stofblootstelling te verminderen. Ruimteafzuiging om blootstelling aan meelstof te beheersen moet uitsluitend gebruikt worden als aanvulling op andere maatregelen.

Werkwijze

 • Installaties zijn zo ontworpen dat de leidingen steeds onder negatieve druk staan.
 • Leidingen zijn goed afgesloten, voor het geval de negatieve druk wegvalt.  
 • Er zitten geen overbodige flenzen en inspectiegaten in de leidingen.
 • Stofafzuiginstallaties zijn bijvoorbeeld: drop-out boxen, cyclonen, natte scrubbers, zakkenfilters en elektrostatische precipitatoren. Sommige installaties combineren een aantal technieken.
 • Houd bij het uitkiezen van een filter rekening met:
  • de noodzaak van een voorafscheider (precycloon);
  • de stofbelading, het vochtgehalte en de deeltjes-grootteverdeling;
  • de totale luchtstroom en de maximumtemperatuur bij het filter;
  • de aanwezigheid van chemische contaminanten in de lucht;
  • emissiegrenswaarden voor deeltjes;
  • milieunormen voor lawaai (zie milieuvergunning of gemeentelijke regelgeving);
  • vereisten voor onderhoud (frequentie, werkzaamheden);
  • de locatie: buiten de belangrijkste werkomgevingen, afgeschermd van tocht en sterke wind;
  • de noodzaak van een helling van meer dan 60° aan de voet van de stortklep om verstoppingen te helpen vermijden.
 • Gebruik een zakkenfilter wanneer lucht moet worden gereinigd (een cycloon is hiervoor niet geschikt).

Aandachtspunten

 • Plaats de afzuiging op een doeltreffende positie.
 • Zorg ervoor dat de stofafzuiginstallaties worden onderhouden volgens het advies van de leverancier of installateur, dat deze naar behoren functioneren en in goede staat zijn. Vervang het filterdoek en andere verslijtbare onderdelen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
 • Neem extra maatregelen om de werknemers te beschermen tijdens de onderhoudsactiviteiten van de stofafzuiginstallaties.
 • Zorg dat het filter op een eenvoudige manier gecontroleerd kan worden, bijvoorbeeld met een manometer, drukmeter of verklikker.
 • Het testen of het voortdurend controleren van de uitstoot van afvoerkanalen van stofafzuiginstallaties (met auditieve en visuele alarmen) is noodzakelijk om de werking van het systeem op te volgen.
 • Laat het hele systeem onderzoeken en testen op zijn standaardprestaties, bij de installatie en ten minste één keer per jaar.
 • Houd inspectieverslagen bij gedurende een periode die lang genoeg is om te voldoen aan de nationale wetgeving (minimaal vijf jaar).

Effectiviteit

Het effect van ruimteafzuiging op de blootstelling van werknemers die de hoogste blootstelling hebben, is vaak heel klein of afwezig. Dit komt doordat de dagblootstelling voornamelijk wordt bepaald door pieken. Deze pieken ontstaan bijvoorbeeld tijdens het storten van meel of het bestrooien van een werkblad. Ruimteafzuiging heeft hierop weinig effect. Ruimteafzuiging heeft wel een effect op de achtergrondconcentratie. Soms vermindert de stofconcentratie zelfs met 50%.

Aanschafprijs

De aanschafprijs van ruimteafzuiging varieert en is afhankelijk van het gekozen systeem en de benodigde technische aanpassingen.