Werkblad Scheiden van schone en vuile ruimten

Maatregelenniveau

Bronmaatregel

Beschrijving

Gescheiden ruimten beperken de overdracht van stof.

  • Scheid ruimten waarin veel stofontwikkeling is van de andere ruimten (scheiding van schone en stoffige ruimten). Bijvoorbeeld: een scheiding tussen de werkruimte en de winkel of woonruimte, scheiding tussen de meelopslag en de opslag van andere artikelen, scheiding tussen brood en banket.
  • Bij een afscheiding kan bijvoorbeeld (ook) gedacht worden aan systeemwanden of PVC-gordijnen tussen afdelingen of ruimten.
  • Is er luchtbehandeling of ventilatie aanwezig? Zorg dan voor overdruk in de schone ruimten en voor onderdruk in stoffige ruimten. Zo kan stof nooit naar schone ruimten gaan. Dit vraagt wel hoge investeringen.

Effectiviteit

Medewerkers die niet direct met stoffige grondstoffen werken, worden door een afscheiding zoveel mogelijk afgescheiden van de bronnen van stof of allergenen.