Werkblad Stofarm schoonmaken

Maatregelenniveau

Organisatorisch/technisch

Beschrijving

Stofarm werken beperkt het vrijkomen van meelstof. Een schone werkplek leidt tot minder stofblootstelling. Schoonmaken blijft echter altijd nodig.

Werkwijze

  • Niet blazen met perslucht, maar zuigen of nat reinigen. Perslucht gebruiken is niet meer toegestaan in de bakkerij, want perslucht heeft veel nadelen. Met perslucht kun je niet schoonmaken, want het stof wordt verdeeld over de ruimte en slaat later weer neer. Daarna moet alsnog schoongemaakt worden. Beter en efficiënter is het om direct een stofzuiger te gebruiken.
  • Gebruik zo weinig mogelijk een bezem of handveger.
  • Gebruik een bezem met gumminoppen om stofvorming te verminderen (zie afbeelding).
  • Gebruik zoveel mogelijk de stofzuiger en reinig daarna nat waar dat mogelijk is.
  • Maak dagelijks de werkruimte, apparatuur en gereedschap schoon.
  • Maak algemene ruimten, plafondbalken, pijpleidingen en lichtinstallaties wekelijks schoon.
  • Ruim gemorst meel of andere gemorste grondstoffen direct op. Ruim grote hoeveelheden voorzichtig op met een schep en afvalzak. Gebruik hierbij ademhalingsbeschermingsmiddelen.

Maak afspraken over schoonmaken. Leg in een schoonmaakplan vast wie, wanneer, wat schoonmaakt. Dit is ook een HACCP-eis.

Bezem met gumminoppen

Aandachtspunten

Effectiviteit

Blauwe lijn: gemiddelde blootstelling tijdens een werkdag zonder schoonmaak.
Rode lijn: gemiddelde blootstelling gedurende schoonmaak.
Groene lijn: gemiddelde blootstelling gedurende de gehele werkdag (dus inclusief schoonmaak).

Deze afbeelding laat zien dat een half uur schoonmaken met perslucht (de bovenste twee rode lijnen) de dagblootstelling met 60% kan verhogen. Bij gebruik van een stofzuiger is de blootstelling aan meelstof veel minder hoog.

Gebruik van perslucht verplaatst het stof. Gebruik een stofzuiger om echt schoon te maken.

Carl Siegert nam ook maatregelen om blootstelling aan meelstof te voorkomen. In onderstaande video vertelt hij daar meer over.

Carl Siegert vertelt over de maatregelen die hij nam om blootstelling aan meelstof te voorkomen