Werkblad Stofarme werkwijze bij deegbereiding

Maatregelenniveau

Organisatorisch/technisch

Beschrijving

Bij het storten in de mengkuip en mengen van grondstoffen kan veel stof ontstaan.

Werkwijze

  • Bij mobiele mengkuipen in industriële bakkerijen: rijd de mengkuip niet te snel onder de silo vandaan, maar wacht even tot het meel is ‘neergeslagen’.
  • Voeg water voorzichtig toe, langs de wand van de mengkuip.
  • Wees voorzichtig met toevoegen van bijstortproducten.
  • Start de mixer op een lage snelheid.
  • Blijf bij het starten van het mengen of tijdens het mengen niet bij de mengkuip staan.
  • Is er afzuiging aanwezig? Plaats de afzuiging direct schuin achter of direct boven de mengkuip.
  • Het is verplicht om een deksel op de mengkuip te hebben. Sluit het deksel en controleer of deze optimaal afsluit.

Aandachtspunten

  • Houd het klepje gesloten, zeker tijdens de eerste fase van het kneden.
  • Het is verplicht om een kneder met een gesloten deksel te hebben.

Relatie met andere risico’s

Nieuwe kneders hebben vrijwel allemaal een deksel dat ook als beveiliging tegen beknelling dient.

Effectiviteit

Onderzoek toont aan dat gebruik van een afsluitend deksel op de menger de blootstelling met 30% kan terugbrengen.

Aanschafprijs