Werkblad Stofarme werkwijze en reinigen vorm- en afmeetmachines broodstraat

Maatregelenniveau

Organisatorisch/technisch

Beschrijving

Bedienen en reinigen van vorm- en afmeetmachines in de broodstraat kan leiden tot forse blootstelling aan strooibloem.

Werkwijze

Bediening:

 • Beperk het gebruik van bloem waar mogelijk tot het minimum.
 • Stel de bloemstrooiers goed af. Vaak wordt te ruim gestrooid; dit kost extra geld en er is extra tijd nodig voor de schoonmaak.
 • Als de bloemstrooiers handmatig worden aangevuld, vul deze dan voorzichtig aan met een schep.
 • Voorkom het overbeladen van bloemstrooiers (zie afbeeldingen hieronder).
 • Blijf zo veel mogelijk uit de buurt van de bloemstrooiers.
 • Voorkom knoeien en werk rustig.
 • Voorkom lukraak stuiven bij handmatig bestrooien van de band.

Reinigen

 • Maak de vorm- en afmeetmachines regelmatig schoon, bij voorkeur dagelijks.
 • Maak niet schoon door te blazen met perslucht, maar zuig met een industriële stofzuiger om de machines schoon te maken.
 • Gebruik de stofzuiger met speciaal ontworpen, verlengde zuigmonden om moeilijk bereikbare plekken schoon te zuigen.
 • Als blazen niet te voorkomen is, doe dit dan met een (mobiele) afzuiger of met een hoogvolumestofzuiger met een brede zuigmond, die het stof aan de achterzijde afvangt.
 • Reinig waar mogelijk nat. Bijvoorbeeld met een natte doek of met een mop.
 • Gebruik zo weinig mogelijk een bezem of handveger.
 • Ruim gemorste strooibloem direct op. Ruim grote hoeveelheden voorzichtig op met een schep en afvalzak. Gebruik hierbij ademhalingsbescherming.
Voorkom het overbeladen van bloemstrooiers en vermijd morsen tijdens het aanvullen.
Controleer of de lokale afzuiging aan bloemstrooiers goed functioneert.