Werkblad Stofbeheersing in de siloruimte

Maatregelenniveau

Alle niveaus

Beschrijving

In de siloruimte kunnen hoge concentraties stof ontstaan tijdens het vullen van de silo. Daarnaast zorgt het legen van de filterzakken en het schoonmaken van de ruimte voor hoge piekblootstelling.

Bronmaatregelen

 • Repareer lekkages aan de silo.
 • Via ontluchtingsfilters kan er stofvorming optreden. Creëer een uitpandige uitblaas om de overdruk vanuit de silo af te voeren. Indien jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd, is uitpandig afblazen niet altijd nodig.
 • De meest stofarme manier om overdruk uit de silo te laten ontsnappen, is via een zogenaamd perslucht-gereinigd systeem. De overdruk ontsnapt dan via een cilinder met filter bovenop de silo. Het filter wordt met een persluchtsysteem automatisch schoongemaakt. De bloem die daarmee wordt losgeblazen, valt direct in de silo waardoor er geen verlies van product is.
 • Als filterzakken worden gebruikt, isoleer deze dan. Door goede omkasting wordt voorkomen dat meelstof zich naar de omgeving kan verspreiden. Wees alert op ophoping van meelstof bij het loskoppelen en schoonmaken van de omkasting. Jaarlijks onderhoud en tijdig vervangen van de filterzakken voorkomt verspreiding van meelstof.
 • Onderzoek de doorlaatbaarheid van de filterzakken. Kies een materiaal dat geen belemmering vormt voor de afvoer van de overdruk, maar tegelijkertijd zo weinig mogelijk stof doorlaat, bijvoorbeeld stofzakken van antistatisch polyester naaldvilt, olie- en waterafstotend. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk.

Technische maatregelen

 • Creëer in de siloruimte een onderdruk ten opzichte van de aangrenzende ruimten, waardoor er geen transport is van fijn stof naar de aangrenzende ruimten.
 • Voorkom dat er meelstof in de omgeving kan komen tijdens het schoonmaken van het filter en de filterzak. Deponeer het restant meelstof voorzichtig in een afgesloten afvalbak met stortopening.
 • Vervang de verslijtbare onderdelen (zoals filters) volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Organisatorische maatregelen

 • Maak de siloruimte regelmatig (nat) schoon. Voorkom ophoping van meelstof.
 • Gebruik voor het schoonmaken een stofzuiger met een HEPA-filter. Let erop dat het een ATEX-stofzuiger is.
 • Wees alert op stofblootstelling tijdens het verwisselen van de stofzuigerfilters.
 • Gebruik geen perslucht; perslucht mag je niet meer gebruiken.
 • Voorkom het gebruik van een veger zoveel mogelijk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Medewerkers die regelmatig in de siloruimte werkzaamheden uitvoeren, wordt geadviseerd om een halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker te dragen.
 • Medewerkers die voor korte, incidentele werkzaamheden in de siloruimte aanwezig moeten zijn, wordt geadviseerd om een P2-wegwerpmasker te dragen.
 • Zorg voor opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.
 • Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden die zijn aangeraden door de leveranciers.

Aandachtspunten

 • Laat de silo’s preventief onderhouden.
 • Wees bedacht op explosiegevaar en volg de ATEX-richtlijnen.

Aanschafprijs

Het aanschaffen van een perslucht-gereinigd filter is bij bestaande silo’s een dure aanpassing. Bij nieuwe silo’s kost dit ongeveer € 12.500 tot € 15.000.

Voorbeeld van een perslucht-gereinigd filter.
De geopende kast met zicht
op het filter.
Een filterelement.