Werkblad Voorlichting en instructie

Maatregelenniveau

Organisatorisch

Beschrijving

Het is belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden weten wat de risico’s zijn van stoffen waarmee ze werken en wat ze kunnen doen om deze risico’s te beperken. Goede informatie en communicatie is belangrijk om beheersmaatregelen te laten slagen. Zorg daarom voor goede voorlichting en instructie.

Inhoud instructie

 • Informatie over rechten en plichten van werkgever en werknemer.
 • Informatie over gezondheidseffecten van allergenen.
 • Informatie over factoren van stofblootstelling en preventie van blootstelling (gebruik hiervoor de Toolbox Stofbeheersing, werkbladen en de PIMEX-filmpjes.
 • Instructie over gebruik van beschermingsmiddelen (wanneer en hoe).
 • Instructie over onderhoud, opslag en controle van beschermingsmiddelen.
 • Instructie over wat je moet doen bij calamiteiten.
 • Informatie over waarom het belangrijk is om mee te werken aan het allergieonderzoek.

Aandachtspunten

 • Betrek medewerkers bij de inhoud van de voorlichting.
 • Bespreek het belang van onderling corrigeren met medewerkers.
 • Zorg dat medewerkers beschikken over de hulpmiddelen die tijdens de voorlichting zijn geadviseerd.
 • Herhaal de voorlichting periodiek.
 • Het bijwonen van voorlichting is verplicht.
 • Houd presentielijsten bij van voorlichtingssessies.
 • Gebruik feedback van medewerkers voor volgende voorlichtingssessies.
 • Zorg ervoor dat medewerkers toegang hebben tot de relevante informatie.

Effectiviteit

Voorlichting is de basis om verschillende beheersmaatregelen succesvol toe te passen. De effectiviteit van voorlichting is uiteindelijk afhankelijk van de beheersmaatregel.

Aanschafprijs

Variabel. Je kunt met behulp van informatie op deze website, zoals de werkbladen en PIMEX-filmpjes, tijdens een werkoverleg steeds aandacht besteden aan een nieuw aspect van stofbeheersing. Een duurder alternatief is het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst door een derde partij.