Werkblad Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen

Maatregelenniveau

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving

Adembescherming wordt in bakkerijen weinig of nooit gebruikt. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruiken, zoals adembescherming, is echter een goede maatregel om inademen van meelstof te voorkomen als bij het werk de stofconcentratie hoog is. Let op: persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen worden ingezet als andere maatregelen onvoldoende effect hebben. 

Het advies is om adembescherming te gebruiken bij:

 • legen van de filterzakken van de silo;
 • handmatig toevoegen, doseren of storten van zakken met additieven;
 • handmatig storten van zakken met grondstof;
 • werken met strooibloem;
 • opruimen van grote hoeveelheden ‘gemorst’ meel;
 • vervangen van filters van de afzuiginstallatie;
 • schoonmaken van de binnenkant van silo’s.

Werkwijze

 • Gebruik een goed aansluitend FFP2-stoffilter (als wegwerpmasker met uitademventiel of als halfgelaatsmasker).
 • Gebruik aangedreven adembescherming met aanblaasunit:
  • voor medewerkers met baarden of snorren;
  • bij langdurig gebruik (meer dan twee uur), zoals bij schoonmaakactiviteiten die lang duren;
  • bij reiniging van de binnenkant van silo’s;
  • bij zwaar lichamelijk werk, omdat inademen via een filter vrij zwaar is. Een extra voordeel is dat de toevoer van lucht leidt tot een luchtstroom langs het gezicht. Dat is bij zwaar werk vaak prettig, omdat je lichaam dan veel warmte afgeeft.
 • Let bij de keuze van het adembeschermingsmiddel goed op of dit te combineren is met eventuele andere beschermingsmiddelen, zoals een (stof)bril of gehoorbescherming.
 • Voor niet-aangedreven maskers is het zeer belangrijk dat het masker goed aansluit op het gezicht, omdat de drager anders verontreinigde lucht tussen het gezicht en het masker door aanzuigt (lekkage). Snorren en baarden geven een grote kans op lekkage.

Aandachtspunten

 • Als adembeschermingsmiddelen gebruikt worden, moet een programma opgesteld worden waarin de keuze, het gebruik en onderhoud van de beschermingsmiddelen worden vastgelegd.
 • Adembeschermingsmiddelen moeten gekozen worden op basis van prestaties (bijvoorbeeld de beschermingsfactor), comfort en duurzaamheid.
 • Geef op de werkplek met pictogrammen aan waar adembeschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
 • Controleer de adembeschermingsmiddelen elke dag op tekenen van schade. Als de adembeschermingsmiddelen niet vaak gebruikt worden, moet je voor elk gebruik op schade controleren.
 • Controleer de efficiëntie van ademhalingsbescherming vóór gebruik. Vraag aan de leverancier welke methodes geschikt zijn om te testen of de beschermingsmiddelen passen.
 • Vervang verwisselbare stoffilters
  • dagelijks bij hoge blootstelling
  • tweemaal per week bij gemiddelde blootstelling
  • éénmaal per twee weken bij lage blootstelling.
 • Een wegwerpmasker is voor eenmalig gebruik.
 • Bewaar het masker altijd op een plek waar het niet in aanraking komt met stof, vuil of chemicaliën. Voorkom ook dat het masker in aanraking komt met zonlicht of hitte, kou en vocht. Let op wanneer je maskers neerlegt in de directe omgeving van mengkuipen of ze bewaart in laden onder werktafels. Daardoor kan het masker vuil worden.
 • Gooi verontreinigde maskers altijd onmiddellijk weg, omdat je anders de verontreinigingen direct weer inademt.
 • Bewaar het ademhalingsbeschermingsmiddel zodanig dat het niet vervormt; vervormde adembeschermingsmiddelen passen slechter. Bewaar het ademhalingsbeschermingsmiddel bijvoorbeeld in een doos.
 • Lees de gebruiksaanwijzing van het ademhalingsbeschermingsmiddel goed door en stel eventueel een gebruiksvoorschrift op. Zet daarin informatie over bijvoorbeeld de gebruiksduur van het filter, herkennen van lekkages en een instructie voor inspectie en onderhoud.
 • Geef medewerkers een zorgvuldige instructie over:
  • hoe ze adembeschermingsmiddelen correct gebruiken
  • hoe vaak adembeschermingsmiddelen moeten worden vervangen
  • hoe ze adembeschermingsmiddelen moeten opbergen
 • Pas op voor schijnveiligheid: de beschermingsfactor van het filter geldt alleen als je alle adviezen precies opvolgt.

Effectiviteit

Als ademhalingsbeschermingsmiddelen goed worden gebruikt, zijn ze een goede aanvulling op bron- en technische beheersmaatregelen. FFP2-maskers hebben een beschermingsfactor 10 mits ze absoluut niet lekken of vervuild zijn. De beschermingsfactor kun je berekenen als je de nominale protectiefactor (NPF) deelt door de concentratie schadelijke stoffen in de omgeving. Het effect van adembescherming met aanblaasunit is betrouwbaarder, omdat daarbij schone lucht in de ademzone wordt geblazen.

Aanschafprijs

FFP2-wegwerpmasker€ 1,50 tot € 5,- per stuk
Halfgelaatsmaskerongeveer € 30,-
Filters voor halfgelaatsmaskerongeveer € 2,- per stuk
Adembescherming met aanblaasunitongeveer € 1000,- eenmalig
Filters voor adembescherming met aanblaasunitongeveer € 6,-. Deze filters zijn meerdere dagen te gebruiken
Voorbeeld van een wegwerpmasker
Voorbeeld van een wegwerpmasker